sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr PHẠM VĂN KHOA
KINH DOANH - 0908 073 557

TÚI NILON PE-PP

Túi Nilon
Túi Nilon
Túi hút chân không
Túi hút chân không
Túi hút chân không
Túi hút chân không
Túi PVC
Túi PVC
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi tự hủy
Túi tự hủy
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi PVC
Túi PVC
Túi shopping
Túi shopping
Túi siêu thị
Túi siêu thị